Perunkirjoitukset

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirjan tarkoituksena on laatia selvitys kuolinpesän tilasta, perukirjan perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Toimimme perunkirjoituksissa uskottuina miehinä ja huolehdimme siitä, että kaikki vaadittavat dokumentit ja selvitykset laaditaan siten kuin säädökset edellyttävät

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako. Perinnönjaossa perukirjassa eritellyt kuolinpesän varat jaetaan perukirjan perusteella perimyskaaren määrämällä tavalla. Perinnönjaossa laaditaan jakokirja jota tarvitaan esimerkiksi omaisuutta realisoidessa ja pankissa asioidessa.

Kuolinpesien tyhjennys, siivous ja desinfiointi

Helsingin Hautauspalvelu huolehtii kuolinpesien tyhjennyksestä, siivouksesta ja tarvittaessa desinfinoinnista.